środa, 29 grudnia 2010

Zmiany, zmiany 2011

   Już tradycją się staje, że koniec starego i początek nowego roku niesie zmiany w naszym kraju. Czasem na lepsze, ale w większości przypadków nie jesteśmy z tych zmian zadowoleni.
    Nowy 2011 Rok przyniesie nam podwyżkę podstawowej stawki podatku VAT z dotychczasowych 22 na 23 procent. Stawka ta obejmie nie tylko artykuły żywnościowe czy paliwo ale także znajdzie się w cenie, dotychczas nieobciążonego tym podatkiem, kursu kierowców. Z początkiem Nowego Roku nieopłacalny stanie się również zakup samochodu z homologacją ciężarową, z tzw. kratką. Do tej pory kupując taki pojazd można było sobie odliczyć całkowicie VAT nawet w jednoosobowej firmie. Teraz można będzie odliczyć 60% VAT-u jednak nie więcej niż 6 tyś złotych.
   Zmiany przepisów Kodeksu Drogowego to kolejny wachlarz zmian przewidziany przez ustawodawcę na 2011 rok. Tu akurat zmiany należy zaliczyć do tej lepszej części. Już od 31 grudnia na autostradach będzie można jeździć z prędkością 140 km/h a na drogach ekspresowych z dwoma pasami ruchu 120 km/h. Od mniej więcej, bo jeszcze dokładnie nie wiadomo kiedy, połowy nowego roku nie zostaniemy ukarani mandatem za przekroczenie prędkości do 10 km/h, ale tylko wtedy gdy przekroczenie to zostanie zarejestrowane  przez wideorejestrator lub fotoradar. Będą też likwidowane atrapy tych urządzeń. Z gorszych wiadomości dla kierowców amatorów jest fakt rozszerzenia uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego, popularnie zwanej krokodylami, która będzie miała prawo kontrolowania i karania wszystkich kierowców. Nie tylko tych pracujących w transporcie jak to było dotychczas. Straż Miejska nie będzie mogła korzystać z fotoradarów na słupach a jedynie z przenośnych lub zainstalowanych w samochodzie. Miejsce kontroli będzie musiało być oznaczone i dodatkowo uzgodnione z policją, a pieniądze z mandatów nałożonych przez Straże Miejskie będą mogły zostać wykorzystane przez samorządy jedynie na remonty dróg lub poprawę bezpieczeństwa. Niestety w 2011 roku również wzrośnie opłata za przejazdy niektórymi odcinkami autostrad A2 i A4, a z początkiem roku na drogach wewnętrznych mają pojawić się znaki D-52 „strefa ruchu”, na której to będą obowiązywały wszystkie przepisy Kodeksu Drogowego a nie tylko obowiązek stosowania się do znaków.
   Z końcem 2011 roku ustawodawca chce wprowadzić zmiany w przepisach drogowych dotyczących rozszerzenia kategorii prawa jazdy a także wprowadzić zmiany dotyczące młodych kierowców. Młody kierowca po otrzymaniu upragnionego dokumentu, przez okres ośmiu miesięcy, będzie musiał poruszać się pojazdem oznaczonym zielonymi listkami i nie będzie mógł przekroczyć prędkości 80 km/h. Będzie również musiał odbyć dodatkowe szkolenie o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jeśli w ciągu dwóch lat, dopuści się dwóch wykroczeń drogowych, zostanie skierowany na kurs reedukacyjny a czas próby zostanie mu wydłużony o kolejne dwa lata.
   To najważniejsze zmiany w przepisach ruchu drogowego, ale nie wszystkie.  Na jesieni 2011 roku ma zniknąć dotychczasowa opłata recyclingowa i pojawić się kara grzywny za nie zgłoszenie zbycia/kupna pojazdu właściwemu organowi. W gestii sądów pozostanie czy pijanemu kierowcy roweru, odebrać prawo jazdy czy też nie. Kierowcom i zainteresowanym pozostaje śledzić periodyki ich dotyczące, ponieważ przez cały 2011 rok zmiany będą wchodziły w życie.
Na podstawie informacji w Internecie i tygodnika „Motor”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz